Preventias samarbeidspartnere


Preventias klienter får tilgang ledene spesialister, der ventetider er minimal. Med nøye utvalgte samarbeidspartnere i Norge og i utlandet, henviser klinikken til videre utredning og behandling ved behov.

i utlandetJohn Hopkins er rangert som et av verdens beste sykehus. De har meget høy kompetanse og representerer “best practice” på flere av sine fagområder.
Preventia Executive Health samarbeider tett med John Hopkins, når det gjelder «second opinion» og behandling for våre pasienter.


Universitetsklinikken i Heidelberg er at av Tysklands ledende universitetssykehus og spesielt kjent for sin høye kompetanse innen urologi, nevrokirurgi, kreftbehandling og organtransplantasjoner. Klinikken er spesielt kjent for sin urologiske avdeling som er ledende i Europa når det gjelder utredning og behandling av prostatakreft. De har utviklet en metode for biopsi (vevsprøve) som har stor tre sikkerhet og avdelingen kan vise til overbevisende resultater ved sine operasjoner. I tillegg til utredning og behandling, kan klinikken også tilby en “second opinion”.


Hirslanden er et privat sykehus i Zurich med femstjerners standard og førsteklasses helsetilbud. Klinikken har avtale med noen av verdens beste spesialister som hentes inn ved behov.

MD Anderson, Houston, USA


Er et av verdens mest anerkjente sykehus innen behandling av kreftsykdommer. Her finnes verdens ledene fagmiljøer innen kreftforskning og behandlinger.

i NorgeVertikal Helse er Norges største leverandør av helseforsikring, og lanserte i 2016 tjenesten Vertikal Ascent – et nytt individualisert helseprogram. Det essensielle er å forebygge sykdom og avdekke den enkeltes helserisiko og aktivt redusere denne. For å kunne tilpasse et skreddersydd program for hvert enkeltindivid, gjennomføres først en grundig helsesjekk, som danner grunnlaget for en helseplan, et forebyggende program som baserer seg på en løpende avdekking av ulike risikofaktorer gjennom hele året.


Ingen kreftsvulster er like. Det kan vi benytte til bedre behandling. Ulike kreftsvulster krever ulike typer behandling. Det er derfor viktig å finne den rette behandlingen så raskt som mulig. Mosaic utfører omfattende molekylær testing på DNA, RNA og proteiner for å identifisere biomarkører som avgjør hvilken behandling som virker best. Denne informasjonen er et kraftig verktøy i prosessen mot riktig kreftbehandling for den enkelte pasient.


Unilabs er en av Norges største leverandører innen røntgen og laboratoriemedisin. Unilabs Norge har 350 ansatte og deres medisinske spesialister er blant de fremste i landet. Unilabs har nye maskiner, noe som gir økt trygghet for pasientene.


Fürst har som mål å sikre leger god tilgang på laboratorietjenester og relevant fagkompetanse – så raskt som mulig. Vi tilbyr analyser innen fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi.


Ved behov henvises klienter til spesialister på Volvat, som er en av landets eldste og største private klinikker.