Har du gjennomgått vår Executive Helsesjekk blir du automatisk medlem av vår Conciergetjeneste. Du vil få prioritert tilgang til klinikkens leger ved medisinske behov. Våre leger har gjennom helsesjekken god kjennskap om deg og din helse, og vil derfor trygt kunne bistå deg ved medisinske behov og gi personlig ser.

Som Conciergemedlem vil du bli innkalt til en årlig helsekontroll, og oppfølgingskontroll ved behov. Når du er til helsekontroll vil vi gå gjennom fjorårets resultater, og bestemme hvilke tilleggsundersøkelser og blodprøver det er aktuelt å utføre.

Videre vil våre conciergemedlemmer få prioritert tilgang på telefonkonsultasjon, og en second opinion ved behov. Vi vil også kunne tilby hjemmebesøk hvis du ikke har mulighet for å komme inn til vårt kontor.

Pris for årlig Executive Helsesjekk er kr 2.500,- eventuelle tilleggsundersøkelser prises separat.