En detaljert og personlig undersøkelse i et rolig og eksklusivt miljø. Vi følger deg gjennom de ulike leddene i Preventias helsesjekk-sirkel og er til disposisjon under hele besøket. Nedenfor kan du lese mer om hvilke undersøkelser som inngår i helsesjekken.


Mottak


Du blir ønsket velkommen inn i vårt lounge område. Her registrerer vi nødvendig informasjon og informerer om dagens program.

Vi starter helsesjekken med å gå gjennom egenerklæringsskjemaet. Hensikten er å få så mye informasjon som mulig om sykdommer i familien eller sykehistorie, samtidig som vi ønsker at du føler deg godt ivaretatt på en profesjonell måte.

I egen garderobe er treningstøy og annet nødvendig utstyr tilgjengelig. Husk at du må selv ha med treningssko.

Laboratoriet


Første del av undersøkelsen foregår i laboratoriet. Her tas blodprøver med henblikk på anemi, diabetes, sykdom i skjoldbruskkjertelen, lever og nyrer. Prøvene omfatter også en lipid (kolesterol) profil for å kartlegge risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Hos menn tas også PSA (Prostate Specific Antigen). Ytterligere prøver kan tas etter den enkeltes ønske og behov.

Testrom


Etter du har vært i laboratoriet vil du gå videre til vårt testrom. Her vil du gjennomgå ulike tester som en del av kartleggingen av din helse.

I vårt testrom utføres en InBody test som gir en total kroppsanalyse med hvileforbrenning og fordeling av muskelmasse, fett, spesielt visceralt fett (bukfett), og væske. Resultatet gir et svært godt bilde av kroppens fysiske tilstand. Vi bruker denne testen for videre veiledning når det gjelder vekt, trening og kosthold.
Vi utfører en lungefunksjonstest med henblikk på lungesykdommer som astma, bronkitt og emfysem.
Audometri tester hørsel på ulike frekvenser (fra lave til høye) for å påvise grad og type av eventuell nedsatt hørsel.
Tonometri er en undersøkelse av øyets trykk som utføres ved hjelp av et tonometer. Økt trykk finnes ved grønn stær.

Konsultasjon


Husets allmennlege, Dr. Stang, har en samtale om personlige og relevante helseopplysninger, sykdommer i familien, tidligere sykdommer og skader, allergier og livsstil.

Deretter gjennomføres en grundig klinisk undersøkelse. Denne omfatter hudscreening, sjekk av lunge og hjerte, lymfekjertler og skjoldbruskkjertel, mageområdet, blodtrykk og puls, reflekser, øre, bryst og prostata m.m.

Kardiologi


Etter en innledende samtale med vår erfarne kardiolog Dr. Dahl, utføres en omfattende undersøkelse som omfatter følgende:

Registrerer hjertets elektriske aktivitet og kan avdekke hjerterytmeforstyrrelser og forandringer forårsaket av sykdom i hjertet.
Ved hjelp av ultralyd kartlegges hjertekamrenes dimensjoner, hjertets pumpe- og fyllningsfunksjon og eventuelle klaffefeil. Videre undersøkes hovedpulsåren i magen med henblikk på utvidelse.
Ved en ultralydundersøkelse av pulsårene på halsen, vurderes tykkelsen av karveggen, forekomst av kalkavleiringer og forsnevringer.
En stresstest av hjertet med kontinuerlig registrering av EKG under økende belastning på ergometersykkel. Hensikten er å avdekke nedsatt blod-eller surstofftilførsel til hjertets muskelceller som følge av forsnevringer i kransarteriene.

Behovet for en 24-timers EKG eller 24-timers blodtrykksmåling vil bli vurdert etter undersøkelsen.

Oppsummering


Klienten går tilbake til Dr. Stang for gjennomgang av dagens undersøkelser med testresultater, anbefalinger om eventuell videre utredning eller oppfølging og livsstilsveiledning.

Rapport


Hele vår Executive helsesjekk sammenfattes i en skriftlig rapport. Denne presenterer resultatene av de ulike undersøkelsene og kommenterer eventuelle sykelige funn. Rapporten inneholder våre anbefalinger og skisserer en plan for å optimalisere klientens helsesituasjon.

Videre henvisning


Når det gjelder henvisning, Second Opinion og behandling har vi et sterkt fokus på kvalitet og kompetanse. For å sikre den beste behandling henviser vi våre klienter til håndplukkede spesialister som vi mener representerer bransjens ’best practice’, både nasjonalt og internasjonalt.