Opplever du brystsmerter, hjertebank, tung pust, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, svimmelhet, eller har familiær risiko for hjertesykdom bør du få dette sjekket. Du har da rett til undersøkelse hos spesialist og kan få time raskt ved å benytte deg av din rett til fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg ble innført høsten 2015 av helseminister Høie. Din fastlege sender en henvisning til det sykehuset du sogner til. Sykehuset plikter å svare deg innen 10 dager med beskjed om du har rett til helsehjelp (undersøkelse hos spesialist) og skal gi deg tilbud om time.

Sykehusene har ofte lang ventetid og skal informerer deg angående Fritt Behandlingsvalg og din rett til å få time hos spesialister som er godkjente til å behandle for statens regning. Du betaler en egenandel på kr. 320,-.

Preventia Executive Health er godkjent innen kategorien hjertesykdommer og vi kan tilby rask time. Normalt vil du få en time innen 12-14 dager fra fastlegen sender henvisingen til sykehuset. Fastlegen kan sende kopi av henvisningen til oss, så tar vi kontakt med deg.