Veiledning for motivasjon og bevisstgjøring

Line Godager Stang tilbyr samtale, veiledning og refleksjon etter behov for den som ønsker det, samt veiledning i gruppe og individuelt for voksne, barn og familier. Jeg veileder også traumeterapeuter NTF (Norsk Traumeterapeutforening) og andre yrkesgrupper hvor mennesker er i sentrum, både studenter og yrkesaktive.

Line jobber som mentor, motivasjonsveileder og rådgiver for familier, barn og voksne. I tillegg til bred erfaring fra kommunal- og privatskole som lærer, veileder og spesiallærer, har hun spesialisert seg innen kommunikasjon, atferdsproblematikk, motivasjon og positiv ressursoppbygging.

Lines styrke ligger i hennes evne til å se mennesker som “den de er. Hun kombinerer presise helhets observasjoner med et varmt øye for de små detaljene som forteller noe om hvem vi er, eller hvem vi har potensiale til å bli. Hun har en evne til å «løfte» og bevisstgjøre andre som syntes det er vanskelig å se eget potensial og egenverdi.

«Ha fokus på å bygge et sterkere forhold til deg selv slik at du kan utvikle ditt potensiale»

Line er utdannet ved The Educational Institute of Scotland, Oslo lærerhøyskole og har en sertifisert utdannelse som veileder og terapeaut innen bevissthetsutvikling, fler-generasjonsterapi og organisasjonsutvikling fra IT Instituttet. Hun har fordypet seg i forskningsarbeid om forholdet mellom bevissthet og underbevissthet, og også organisasjonsarbeid ved IBU – Institutt for Bedriftsutvikling. Hun er sertifisert veileder (IoPT) fra Institutt for traumearbeid (Oslo) og av teoriens grunnlegger Prof. Franz Ruppert (München).

Identitetsorientert psykotraumeterapi (IoPT) innebærer en tilnærming som bygger på kunnskap fra nyere traumeforskning og fra tilknytningsteoretikere. Terapien handler om å styrke de sunne strukturene i klientens livserfaringer, ved gjennom bevisstgjøring over hvordan erfaringene våre og våre beskyttelses- og mestringsstrategier preger oss.

Lines filosofi er at nøkkelen til en harmonisk utvikling, ligger i å bestemme seg for realistiske mål, ta en ting av gangen. Motivasjon, styrke, bevisstgjøring, kommunikasjon, samspill og kreativitet er ord som kjennetegner Line.

De siste årene har hun jobbet med oppbygging og entrepenørskap, hovedsakelig som del av teamet i Preventia, og har her bygget opp sin egen praksis. Hun har også god erfaring med å gjennomføre samtaler over Skype eller tilsvarende. Ta kontakt dersom du har spørsmål vedrørende metoden eller ønsker å bestille time. Ta gjerne kontakt med Line direkte på telefon 92 29 51 15.

Pris for 60 minutter, kr 1200.